Překlady této stránky:

Provoz game serveru

Provozovat game server Tuxánků není nic složitého, jak ostatně za chvilku uvidíte. Je potřeba pouze nonstop běžící linuxový server s veřejnou IP adresou.

Příprava

Nejprve si opatřete zdrojové kódy hry. To můžete udělat buď stažením aktuální stabilní verze nebo stažením přímo z GITu (vývojová verze). Dále budete potřebovat cmake alespoň ve verzi 2.6.0.

Kompilace

Nejprve proveďte přípravu kompilace cmakem:

cmake . -DServer=1

Další možná volba je -DDebug=1, která zapíná detailní zobrazování průběhu kompilace a přidává debugovací symboly do binárních souborů (doporučujeme – bude se hodit při hlášení chyb).

Nyní proveďte samotnou kompilaci, a poté instalaci jako root:

make
make install

Konfigurace

Server lze konfigurovat pomocí konfiguračního souboru a nebo parametrů příkazové řádky. Server se nejprve pokusí najít konfigurační údaje v argumentech příkazové řádky. Pokud je nenajde, hledá je v konfiguračním souboru. Pokud ani tam nejsou, tak použije defaultní hodnoty. Konfigurační soubor hledá v /etc/tuxanci-server/server.conf (pro některé verze Tuxánků je potřeba vytvořit na tento adresář symlink), příp. lze cestu k němu specifikovat prostřednictvím parametru –config-file=/path/server.conf, tedy např. tuxanci-server –config-file=/home/tux/server/server.conf.

Konfigurační direktivy

NAME <string>
(parameter ''--name=string'')

Určuje názov servera, ak nie je definovaný použije sa „noname“

IP4 <IPv4 address>
(parameter ''--ip4=address'')

Určuje, ktorá IPv4 sa má bindnúť

PORT4 <numer>
(parameter ''--port4=number'')

Určuje, ktorý port sa má obsadiť ( obsadzuje sa aj UDP aj TCP )

IP6 <IPv6 address>
(parameter ''--ip6=address'')

Určuje, ktorá Ipv6 sa má bindnúť, default je ::1

PORT6 <numer>
(parameter ''--port6=number'')

Určuje, ktorý port sa má obsadiť ( obsadzuje sa aj UDP aj TCP ), default je 2206

MAX_CLIENTS <numer>
(parameter ''--max-clients=numer'')

Určuje, maximálny počet klientov, ktorí sa môžu pripojiť na server, default je 32

ARENA <string>
(parameter ''--arena=string'')

Určuje, sieťový názov arény, ktorá sa má hrať, defaultna aréna je BAIACO8B

ITEM <numer>
(parameter ''--item=numer'')

Určuje, počet vecí na zobratie ( zbrane/bonusy )v aréne, na začiatku.

MAX_ITEM <numer>
(parameter ''--max-item=numer'')

Určuje, maximálny počet vecí v aréne. Default je 100

LOG_FILE <path>
(parameter ''--log-file=path'')

Určuje cestu k suboru, do ktorého sa bude logovať. Default je /tmp/tuxanci-server.log

SCORE_FILE <path>
(parameter ''--score-file=path'')

Určuje cestu k suboru, do ktorého sa bude ukladať score TOP 100 najlepších hráčov. Default je /tmp/heightscore

SUPPORT_CLIENTS <string>
(parameter ''--support-clients=string'')

Určuje, verzie clientov, ktorých bude akceptovať (ostatných vyhodí). Verzie sa píšu ako 0.20.0 0.20.1 apod. Default je ta verzia, s ktorou je server skompilovaný (casto dev). Ak však použijete CLIENTS a chcete, aby server podporoval aj klientov, zo svojej verzie musíte to tam, explicitne napísať.

Spuštění

A to je vše. Nyní vás již čeká jen slavnostní spuštění serveru:

ulimit -c unlimited && tuxanci-downserver-verze &> downserver.log &
ulimit -c unlimited && tuxanci-server-verze &> server.log &

První část příkazů zajistí, že v případě pádu serveru se vygeneruje coredump, který je velmi důležitý pro hledání chyby. První řádek spustí download server pro transport arén ke klientovi a druhý řádek samotný game server.

Přejeme vám hezkou zábavu. :-)

 
server/howto.txt · Poslední úprava: 27.10.2008 11:01 autor: xhire
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki